شخصیت خود شیفته

شخصیت خودشیفته و ارتباط آن با طرحواره استحقاق

/
آیا ارتباط شخصیت خودشیفته با طرحواره استحقاق را می دانید؟ شاید با ف…
شخصیت نمایشی

شخصیت نمایشی و ارتباط آن با محرومیت هیجانی

/
شخصیت نمایشی چه کسانی هستند و کدام طرحواره باعث ایجاد این اختل…
زحمت هیجانی

زحمت هیجانی یا طرحواره محرومیت هیجانی

/
طرحواره محرومیت هیجانی یا زحمت هیجانی یکی از بنیادی ترین اسکیما هایی …
طرحواره درمانی تقویت کننده پوسته روانی

طرحواره درمانی تقویت کننده پوسته روانی ما

/
هنوز هم معتقد هستم طرحواره درمانی عمیق ترین روش روان شناسی و …
طرحواره محرومیت هیجانی و ازدواج بدون عشق

طرحواره محرومیت هیجانی و ازدواج بدون عشق

/
طرحواره محرومیت هیجانی و ازدواج بدون عشق ارتباط تنگاتنگی با هم دارن…
طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت یا تله اطاعت چیست؟

/
طرحواره اطاعت که از آن تحت عنوان تله اطاعت هم نام می بریم ویژه اف…
طرحواره درمانی خشم

طرحواره درمانی خشم پرخاشگری و مدیریت آن

/
جالب است بدانید که طرحواره درمانی خشم ، پرخاشگری و مدیریت احس…
محرومیت هیجانی

محرومیت هیجانی یا طرحواره صمیمیت هیجانی چیست؟

/
طرحواره محرومیت هیجانی چیست؟ کودکی را تصور کنید که در فضای خانوا…
طرحواره درمان نشده

طرحواره درمان نشده ما بلای جان کودکان بی گناه

/
در سال‌هایی که رویکرد طرحواره درمانی را به عنوان عمیق ترین روش روان …
طرحواره کودک

طرحواره کودک تنها پشت نقاب خودشیفتگی

/
به دلیل اینکه مهمترین نیازهای هیجانی افراد خودشیفته در دوران کودکی …
تله محرومیت هیجانی

تله محرومیت هیجانی خارهای سرد زندگیمان

/
تجارب بالینی نشان می دهد تله محرومیت هیجانی از شایع‌ترین تله‌های ز…
طرحواره ها بازی گردان ضربه عشقی

طرحواره ها بازی گردان ضربه عشقی

/
در مقاله طرحواره ها بازی گردان ضربه عشقی طرحواره درمانگر مازیار …
طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری

طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری و درمان آن

/
معمولا افرادی که در دوران کودکی خود مورد بدرفتاری قرار می گیرند،…
طرحواره استحقاق

طرحواره استحقاق | بزرگ منشی | بررسی انواع آن

/
تا به حال با افرادی برخورد کرده اید که فکر می کنند خیلی خاص هست…
تله معیارهای سختگیرانه

تله معیارهای سختگیرانه و ارتباط آن با موفقیت طلبی و منزلت طلبی

/
زمانی که تله معیارهای سختگیرانه فعال می شود افراد هیچ زمانی از شرای…
طرحواره معیارهای سرسختانه

طرحواره معیارهای سرسختانه و ارتباط آن با وسواس

/
هیچ وقت ازهیچ شرایطی راضی نیستم! در صورت فعال شدن طرحواره معیار…
طرحواره معیارهای سختگیرانه

طرحواره معیارهای سختگیرانه چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

/
در طرحواره معیارهای سختگیرانه افراد به دنبال بهترین ها هستند. بای…
طرحواره گرفتار

طرحواره گرفتار | خود تحول نیافته چیست؟

/
طرحواره گرفتار خود تحول نیافته از دو منظر فعال می شود: از طرف…
طرحواره آسیب پذیری

طرحواره آسیب پذیری و راه های شناخت آن

/
در طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری که دکتر جفری یان…
طرحواره شکست

طرحواره شکست چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

/
افراد در طرحواره شکست به شدت خود را با دیگران مقایسه میکنند. آن…
طرحواره درمانی و کودک درون

طرحواره درمانی سفری از کودک درون تا بالغ حمایتگر

/
اگر بخواهم این مقاله را به عنوان طرحواره درمانی و کودک درون شروع کنم، این…
طرحواره انزوای اجتماعی

طرحواره انزوای اجتماعی و راه های شناخت آن

/
افرادی که دارای طرحواره انزوای اجتماعی هستند، اعتقاد راسخ دارند که با ب…
طرحواره بی اعتمادی

طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری را بهتر بشناسیم

/
یکی دیگر از طرحواره های اصلی که در زمره طرحواره های ناسازگار …
طرحواره نقص شرم

طرحواره نقص شرم چیست؟

/
طرحواره دیگری که در کتب تخصصی وکتاب زندگی خود را دوباره بیافرینی…
طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

/
در طرحواره درمانی به این نتیجه رسیده ام افرادی که طرحواره محرومیت …
طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی یا طرد را بهتر بشناسیم

/
در طرحواره درمانی این بینش عمیق به وجود می‌آید که در زمان فعال…
بعد از شکست عشقی

بعد از شکست عشقی به این نشانه ها توجه کنیم

/
یکی از آسیب های قابل توجهی که جوانان، نوجوانان و خانواده هایشان را …
مشاوره شکست عشقی

مشاوره شکست عشقی و درمان آن با روش های نوین

/
مشاوره شکست عشقی و درمان آن با روش های نوین مشاوره شکست عشقی…
بعد از شکست عشقی چه کنیم

بعد از شکست عشقی چه کنیم

/
بعد از شکست عشقی چه کنیم این سوال اغلب افرادی است که متحمل …
شکست عشقی چیست

شکست عشقی چیست اتفاق یا انتخاب

/
شکست عشقی چیست اتفاق یا انتخاب شما چه نظری دارید؟ شکست عشقی د…
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی چیست؟

/
مهارت های زندگی نویسنده: مازیار جلوه مهارت های زندگی از مهمترین نیازهای روانش…
روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی شکست عشقی و ردپای آن در تار و پود طرحواره ها

/
روانشناسی شکست عشقی و ردپای آن در تار و پود طرحواره ها به ک…
اضطراب جدایی چیست

اضطراب جدایی چیست از شناخت تا درمان

/
اضطراب جدایی چیست از شناخت تا درمان اینکه اضطراب جدایی چیست یکی از مهمترین …
مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

/
مسئولیت پذیری نویسنده: مازیار جلوه به نظر می رسد مسئولیت پذیری (Resp…
طرحواره سپری در برابر تغییر

طرحواره سپری در برابر تغییر

/
طرحواره سپری در برابر تغییر نویسنده: مازیار جلوه در فرایند طرحوار…
باورهای غلط و رازهای نهفته

باورهای غلط و رازهای نهفته

/
باورهای غلط و رازهای نهفته باورها، افکار بنیادین و اساسی هستند …
دلبستگی ایمن

دلبستگی ایمن و رهایی از تله زندگی

/
دلبستگی ایمن و رهایی از تله زندگی نویسنده: مازیار جلوه در مقاله های قبلی در…
پذیرش محدودیت

پذیرش محدودیت و رهایی از تله زندگی

/
پذیرش محدودیت و رهایی از تله زندگی نویسنده: مازیار جلوه در مقاله های قبل به ای…
خود ابرازگری

خود ابرازگری سالم و رهایی از تله زندگی

/
خود ابرازگری سالم و رهایی از تله زندگی نویسنده: مازیار جلوه خود ابرازگری و یا ابراز …