• طرحواره درمانگر ، روانشناس بالینی

    مربی مهارت های زندگی و مدرس دانشگاه

    مازیار جلوه
  • دکتر مازیار جلوه

مشاوره فردی

در زمینه‌های اضطراب، وسواس، افسردگی، روابط عاطفی،خشم و پرخاشگری، شکست‌های عاطفی

کارگاه عمومی

برگزاری کارگاه های عمومی از جمله آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻋﺸﻖ. آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺎرژ اﻋﺼﺎب.

کارگاه تخصصی

برگزاری کارگاهای تخصصی از ﺟﻤﻠﻪ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رفتاری، ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ، ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺑﺎز ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و …

تحلیل فیلم

 آرﺷﯿﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

طرحواره درمانگر حرفه ای کیست؟

اگرچه افراد با موضوعاتی همچون اضطراب، تنهایی، افسردگی، وسواس، شناخت رابطه، روابط نابسامان و از این قبیل به مراکز مشاوره مراجعه می کنند؛ اما دنیای روانی افراد از نگاه یک طرحواره درمانگر بسیار عمیق تر از مسائلی است که عنوان می شود. اگر آنها میوه یک درخت را می‌بینند، یک طرحواره درمانگر حرفه‌ای علاوه بر میوه، شاخه‌ها و برگ‌ها، تنه و پوسته، ریشه و خاک و آب و آفتاب را هم می‌بیند. کنکاش می‌کند. تحلیل می‌کند؛ و در ادامه می‌خواهد به رمز و رازهای نهفته در آن، علت های باروری و عدم بازدهی پی ببرد. سم زدایی کند. التیام دهد. بازسازی کند و پرورش دهد. راه حل رهایی از مسائل و مشکلات از نگاه یک طرحواره درمانگر با ارائه چند تکنیک ساده امکان پذیر نیست. از آنجایی که از نظر من طرحواره درمانی عمیق ترین روش روانشناسی است، هر آنچه که خوبان همه دارند، طرحواره درمانی یکجا دارد. یک طرحواره درمانگر با اصول و فنون شناختی کاملا آشناست.در رویکردها و روش‌های شناختی تکیه بر افکار و تفکرات و مدیریت آن‌ها است.

طرحواره درمانگر به خوبی می‌داند که مدیریت کردن افکار، برای افراد بسیار کارآمد است. اما کافی نیست! علاوه بر این طرحواره درمانگر بر اصول و فنون رفتار درمانی هم کاملاً مسلط است. در روش‌های رفتاردرمانی تکیه بر تغییر رفتار است. طرحواره درمانگر اشراف کامل در این موضوع نیز دارد. اما می‌داند که لازم هست اما کافی نیست! در رویکردهای روان پویشی یا روانکاوی عمدتاً تکیه بر کودکی است. طرحواره درمانگر نیز بر اهمیت آن صحه می گذارد. اما می داند که به تنهایی کافی نخواهد بود! در روش های مبتنی بر هیجان یا هیجان محور تمرکز اصلی بر تنظیم احساسات و تجربه هیجانات است. یک طرحواره درمانگر در این روش هم نفوذ کامل دارد. اما می داند که کافی نیست. طرحواره درمانی تلفیقی از روانکاوی، رفتار درمانی، شناخت درمانی، روان درمانی هیجانی و گشتالتی است. بنابراین شکی نیست که می تواند کامل ترین و حرفه ای ترین نوع روان درمانی باشد.

اخبار و مقالات جدید

طرحواره وابستگی
مهارت های ارتباطی
اختلال شخصیت مرزی
شخصیت خود شیفته
شخصیت نمایشی

دسته بندی مقالات

کارگاه های برگزار شده

          چرا طرحواره درمانی را توصیه میکنیم؟

همه ما در برهه ای از زندگی متوجه می شویم که علیرغم تلاش برای به دست آوردن یک حال خوب واقعی فاصله زیادی با آن داریم . از نگاه طرحواره ای بسیاری از این نارضایتی ها و تضادها ریشه در کودکی افراد دارد که به هر نحوی می‌خواهد رنج مرتبط با آن دوران را در زندگی کنونی تکرار کند. اگر می خواهید تله های زندگی یا طرحواره هایتان را بشناسید، با خودتان به صلح برسید تا دو دوتاهای زندگی تان چهار تا شود، طرحواره درمانی رویکرد کامل و جامعی است که می‌تواند این گونه انتظارات را عملی و محقق سازد .

درباره مازیار جلوه 

جناب آقای مازیار جلوه دانش آموخته رشته روانشناسی بالینی، موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره مازلو، درمانگر و مربی مهارت های زندگی و کارشناس رسمی باشگاه خبرنگاران جوان هستند.
از سوابق دولتی ایشان می توان به ریاست اداره مشاوره و درمانگاه دانشگاه و همچنین ریاست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، عضو رسمی کمیته مداخله در بحران و کمیته روانشناختی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، درمانگر و مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ اشاره کرد. در دوران ریاست ایشان اداره مشاوره این دانشگاه، موفق به کسب رتبه اول استانی در تهران و رتبه دوم کشوری در بین ۶۲ دانشگاه علوم پزشکی گردید.
در حوزه اجراییات می توان به مسئولیت اجرایی کارگاه مداخله در شکست های عاطفی با حضور روسای ادارات مشاوره و روان شناسان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه تهران و البرز مرکزی وزارت بهداشت و درمان در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرداد ۹۴، مسئول اجرایی مجموعه کارگاه های مهارت های زندگی ویژه پرسنل اداره خوابگاه ها در آن دانشگاه در دیماه ۹۵، مسئول اجرایی کارگاه مهارت های مطالعه ویژه دانشجویان در بهار۹۴، مسئول اجرایی سمینار یک روزه فارماکولوژی ویژه روان شناسان اداره مشاوره در تابستان ۹۴، برگزاری کارگاه مهارت برقراری رابطه موثر ویژه مدیران پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران در اسفند ۹۸ و …

همکاری با سازمان‌های دولتی و خصوصی تاکنون

ارسال پیام در واتساپ
مکالمه را شروع کنید
می توانید در WhatsApp با تیم پشتیبانی مشاور مازیار جلوه گفتگو کنید.
ما با دقت و به سرعت پاسخ می دهیم