نوشته‌ها

کارگاه شارژ اعصاب

دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید نویسنده: مازیار جلوه …
بازی تقلید مازیار جلوه

بازی تقلید

بازی تقلید نویسنده: مازیار جلوه بازی تقلید فیلمی است که بیوگرافی آ…
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی چیست؟

مهارت های زندگی نویسنده: مازیار جلوه مهارت های زندگی از مهمترین نیازهای روانش…
افکار ناکارامد

نقش افکار ناکارامد در رفتارهای پرخاشگرانه

نقش افکار ناکارامد در رفتارهای پرخاشگرانه مصاحبه با: مازیار جلوه افکار ناکارامد یکی از اه…
خشم خود را مدیریت کنید

خشم خود را مدیریت کنید

خشم خود را مدیریت کنید مصاحبه با: مازیار جلوه در مصاحبه خش…
تکنیک های مدیریت خشم

تکنیک های مدیریت خشم

/
تکنیک های مدیریت خشم مصاحبه با: مازیار جلوه در این مصاحبه به اهم تکن…
کارگاه شارژ اعصاب

چهارمین کارگاه شارژ اعصاب در مرکز مشاوره نیک اندیشان

چهارمین کارگاه شارژ اعصاب در مرکز مشاوره نیک اندیشان مدرس: م…
تحلیل فیلم Anger Management مازیار جلوه

تحلیل فیلم مدیریت خشم

مدیریت خشم نویسنده: مازیار جلوه مدیریت خشم یکی از فیلم های بسیار جذاب …
خشم سالم و خشم ناسالم

خشم سالم و خشم ناسالم

/
خشم سالم و خشم ناسالم نویسنده: مازیارجلوه در مجموعه مهارت های زندگی و از آن جمله…
شارژ اعصاب

شارژ اعصاب

کارگاه شارژ اعصاب مجموعه مهارت های زندگی و نیازهایی است که فراگ…