کتاب شارژ اعصاب نویسنده مازیار جلوه

کتاب شارژ اعصاب نویسنده مازیار جلوه

کتاب شارژ اعصاب مولف:  مازیار جلوه کتاب شارژ اعصاب با هدف گسترش مهارت های زندگی و آموزش مهارت مدیریت خشم به دنبال شارژ اعصاب افراد در چالش های روابط است. در سال هایی که مشغول فعالیت حرفه ای درمانگری و آموزش مهارت های زندگی هستم، بر این باورم که برای مصون ماندن از بیماری های جسمی، روانپزشکی و […]

کتاب الف ب سه نقطه مجموعه مهارت های زندگی

کتاب الف ب سه نقطه

کتاب الف ب سه نقطه مولفان:  مازیار جلوه – محمود پایدار در کتاب الف ب سه نقطه می آموزیم که چگونه ارتباط بهتری برقرار کنیم؟ ارتباط موثر با سایر مهارت‌ها چه رابطه‌ای دارد؟ چه زمانی باید ارتباط را شروع کنم؟ سوء تفاهم چگونه و چه زمانی به وجود آمد؟ افکار و احساسات چه نقشی در ارتباط دارد؟ به […]