کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی

کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی

مرکز مشاوره مازلو با هدف استخدام مدرسان حرفه ای اقدام به برگزاری مجموعه …
مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی

همانطور که می دانیم برای مقابله و مدیریت چالش های زندگی خانو…
کارگاه رفتار جراتمندانه

کارگاه رفتار جراتمندانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به نظر می رسد همانگونه که پدرها و مادرها الگوی رفتاری، احساسی و فکری کود…
کارگاه جراتمندی

کارگاه جراتمندی و قاطعیت برگزار شد

کارگاه جراتمندی و قاطعیت با محوریت پاسخ به این سوالات اجرا شد: …
کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم برگزار شد

کارگاه مدیریت خشم که از مجموعه کارگاه های شارژ اعصاب می باشد توسط آق…
کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر

کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر برگزار شد

کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر و زبان بدن در آبان ماه سال …
پایان کارگاه نیمه پنهان عشق

پایان کارگاه نیمه پنهان عشق

کارگاه نیمه پنهان عشق در قالب دو کارگاه 1 و 2 و با هدف افزایش سواد عاطف…
برگزاری کارگاه در دانشکده آبفا تهران

برگزاری کارگاه در دانشکده آبفا تهران

در کارگاه سه روزه مهارت برقراری ارتباط موثر که به منظور توانمند سازی پ…
شکست عشقی

کارگاه شکست عشقی و بهبود رابطه عاطفی

شکست عشقی و ارتباط آن با طرحواره ها را در کارگاه نیمه پنهان عشق…
کارگاه نیمه پنهان عشق

کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار گردید | خرداد ۹۸

در کارگاه نیمه پنهان عشق که با حضور جمعی از دوستان، دانشجویان و…
کارگاه شارژ اعصاب

ششمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

ششمین کارگاه شارژ اعصاب در سرای محله شهرک غرب برگزار شد. در این د…
کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی

کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی

کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی مدرس: مازیار جلوه کلاس مهارت های زندگی در د…
مهارت مدیریت استرس

مهارت مدیریت استرس در شرکت تامین و تصفیه آبفا 

مهارت مدیریت استرس در شرکت تامین و تصفیه آبفا مدرس: مازیار جل…
پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب

پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید مدرس: مازیار جلوه پنجم…
کارگاه نیمه پنهان عشق

کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار شد

کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار شد مدرس: مازیار جلوه کارگاه نیمه پنها…
کارگاه شارژ اعصاب

دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید نویسنده: مازیار جلوه …
کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت های زندگی دانشجویان اتاق عمل

کارگاه مهارت های زندگی دانشجویان اتاق عمل مدرس: مازیار جلوه…
کارگاه مقابله با خلق منفی

کارگاه مقابله با خلق منفی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاه مقابله با خلق منفی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مدرس: مازیا…
کارگاه مهارت حل مساله

کارگاه مهارت حل مساله در دانشکده شهید عباسپور

کارگاه مهارت حل مساله در دانشکده شهید عباسپور مدرس: مازیار جلوه کا…
کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی مدرس: مازیار جلوه در کارگاه مربیگر…
کارگاه شارژ اعصاب

چهارمین کارگاه شارژ اعصاب

چهارمین کارگاه شارژ اعصاب مدرس: مازیار جلوه   در کارگاه شارژ اع…
شارژ اعصاب

شارژ اعصاب

کارگاه شارژ اعصاب مجموعه مهارت های زندگی و نیازهایی است که فراگ…