کارگاه رفتار جراتمندانه

کارگاه رفتار جراتمندانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران

/
به نظر می رسد همانگونه که پدرها و مادرها الگوی رفتاری، احساسی و فکری کود…
کارگاه جراتمندی

کارگاه جراتمندی و قاطعیت برگزار شد

/
کارگاه جراتمندی و قاطعیت با محوریت پاسخ به این سوالات اجرا شد: …
کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم برگزار شد

/
کارگاه مدیریت خشم که از مجموعه کارگاه های شارژ اعصاب می باشد توسط آق…
کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر

کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر برگزار شد

/
کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر و زبان بدن در آبان ماه سال …
پایان کارگاه نیمه پنهان عشق

پایان کارگاه نیمه پنهان عشق

/
کارگاه نیمه پنهان عشق در قالب دو کارگاه 1 و 2 و با هدف افزایش سواد عاطف…
برگزاری کارگاه در دانشکده آبفا تهران

برگزاری کارگاه در دانشکده آبفا تهران

/
در کارگاه سه روزه مهارت برقراری ارتباط موثر که به منظور توانمند سازی پ…
شکست عشقی

کارگاه شکست عشقی و بهبود رابطه عاطفی

/
شکست عشقی و ارتباط آن با طرحواره ها را در کارگاه نیمه پنهان عشق…
کارگاه نیمه پنهان عشق

کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار گردید | خرداد 98

/
در کارگاه نیمه پنهان عشق که با حضور جمعی از دوستان، دانشجویان و…
کارگاه شارژ اعصاب

ششمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

/
ششمین کارگاه شارژ اعصاب در سرای محله شهرک غرب برگزار شد. در این د…
کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی

کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی

/
کلاس مهارت های زندگی در دانشکده پیراپزشکی مدرس: مازیار جلوه کلاس مهارت های زندگی در د…
مهارت مدیریت استرس

مهارت مدیریت استرس در شرکت تامین و تصفیه آبفا 

/
مهارت مدیریت استرس در شرکت تامین و تصفیه آبفا مدرس: مازیار جل…
پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب

پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

/
پنجمین دوره کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید مدرس: مازیار جلوه پنجم…
کارگاه نیمه پنهان عشق

کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار شد

/
کارگاه نیمه پنهان عشق برگزار شد مدرس: مازیار جلوه کارگاه نیمه پنها…
کارگاه شارژ اعصاب

دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید

/
دوره چهارم کارگاه شارژ اعصاب برگزار گردید نویسنده: مازیار جلوه …
کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت های زندگی دانشجویان اتاق عمل

/
کارگاه مهارت های زندگی دانشجویان اتاق عمل مدرس: مازیار جلوه…
کارگاه مقابله با خلق منفی

کارگاه مقابله با خلق منفی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

/
کارگاه مقابله با خلق منفی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مدرس: مازیا…
کارگاه مهارت حل مساله

کارگاه مهارت حل مساله در دانشکده شهید عباسپور

/
کارگاه مهارت حل مساله در دانشکده شهید عباسپور مدرس: مازیار جلوه کا…
کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

/
کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی مدرس: مازیار جلوه در کارگاه مربیگر…
کارگاه شارژ اعصاب

چهارمین کارگاه شارژ اعصاب در مرکز مشاوره نیک اندیشان

/
چهارمین کارگاه شارژ اعصاب در مرکز مشاوره نیک اندیشان مدرس: م…
شارژ اعصاب

کارگاه شارژ اعصاب

/
کارگاه شارژ اعصاب مجموعه مهارت های زندگی و نیازهایی است که فراگ…