مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی و اهمیت آن در زندگی روزمره چیست؟

توانایی برقراری ارتباط موثر( مهارت های ارتباطی ) یکی از مهمترین…
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی چیست؟

نویسنده: مازیار جلوه مهارت های زندگی از مهمترین نیازهای روانشناختی…
مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

برای ساده تر شدن و درک بهتر و سریعتر از چگونگی ارسال پیام در ارت…
شکست در ارتباط 

شکست در ارتباط 

/
به منظور پیشگیری از سوء تفاهم و شکست در ارتباط  در مجموعه مهارت ه…
اهمیت برقراری ارتباط موثر

برقراری ارتباط موثر و اهمیت آن

/
با خواندن این مقاله خودتان قضاوت کنید که اهمیت برقراری ارتباط موثر و…
همدلی در مهارت گوش دادن

مهارت گوش دادن و نقش همدلی در آن

همدلی مهمترین قسمت در مهارت گوش کردن فعال است که به روان تر شدن ار…
تاثیر اولین دیدار

تاثیر اولین دیدار

/
تاثیر اولین دیدار نقش بسزایی در برقراری ارتباط و برداشت افراد ایفا می کند…
مهارت ارتباط سالم

ارتباط سالم چیست؟

/
در قسمت هایی از کتاب الف ب سه نقطه می خوانیم که در فرایند مه…
مدیریت هیجانات در ارتباط

مدیریت هیجانات در ارتباط

/
یکی دیگر از اهم مهارت هایی در فرایند مهارت ارتباط سالم باید رعایت…
خشم سالم و خشم ناسالم

خشم سالم و خشم ناسالم

/
در مجموعه مهارت های زندگی و طرحواره درمانی و از آن جمله مهارت مد…
مهارت گوش کردن فعال

مهارت گوش دادن فعال

برای این که شنونده خوبی باشیم و گوش کردن فعال داشته باشیم باید …
مهارت گوش دادن

مهارت گوش دادن

/
شاید با تعجب بگویید گوش دادن که مهارت نمی‌خواهد؛ اما باید بدانیم گو…
پیشگیری از سوء تفاهم

پیشگیری از سوء تفاهم ۲

/
در مقاله قبلی در خصوص موانع ارتباط سالم و راهکارهای پیشگیری از…
پیشگیری از سوء تفاهم 1

پیشگیری از سوء تفاهم ۱

در کتاب الف ب سه نقطه می خوانیم که برای پیشگیری از سوء تفاهم…
سخاوت اجتماعی

سخاوت اجتماعی

/
سخاوت اجتماعی یا همان خوب بودن، بدین معنا است که نیازها و خواسته ه…