• مازیار جلوه طرحواره درمانگر و روانشناس بالینی

    مربی مهارت های زندگی و مدرس دانشگاه

  • طرحواره درمانی

    رویکرد درمانی جدید به تلفیق عناصر موجود در درمان شناختی درمانی

ارسال پیام در واتساپ
مکالمه را شروع کنید
می توانید در WhatsApp با تیم پشتیبانی مشاور مازیار جلوه گفتگو کنید.